Examensuppsats

”LĂ€ser man lĂ„ngsamt sĂ„ tar det lĂ€ngre tid”
En studie om notlÀsningssvÄrigheter och dyslexi

icon-pdf Ladda ner uppsatsen

Författare: Per Rosenius
Handledare: Maria Calissendorff

Bakgrund
Vi lever i ett skrivsprÄksbaserat samhÀlle, dÀr lÀs- och skrivförmÄga Àr en nödvÀndighet. För samhÀllsmedborgare med brister inom detta omrÄde innebÀr det avsevÀrda konsekvenser. Begreppet dyslexi har dock pÄ tÀmligen kort tid förÀndrat synen pÄ detta och medfört ökade möjligheter till hjÀlp för berörda individer. Den musikakademiska vÀrlden Àr ett notbaserat samhÀlle, dÀr notlÀsnings- och notskriftsförmÄga Àr en nödvÀndighet. Hur ser det ut i detta samhÀlle? Finns det nÄgon koppling mellan dyslexi och notlÀsningssvÄrigheter.

Syfte
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur personer med kombinerad yrkeserfarenhet och/eller privat erfarenhet frÄn sÄvÀl dyslexi som notlÀsning uppfattar en eventuell koppling mellan dessa bÄda företeelser.

UtifrÄn detta syfte har följande frÄgestÀllningar hanterats:

  • Vilken uppfattning uttrycker de tillfrĂ„gade angĂ„ende en eventuell koppling mellan dyslexi och notlĂ€sning?
  • Hur kan dyslektiska musiker pĂ„verkas av sin dyslexi?
  • Vad anser respondenternas om en eventuell koppling mellan dyslexi och kreativitet?

Metod
I arbetets bakgrund har material presenterats inom tvÄ huvudomrÄden: dels lÀsning, skrivning, och dyslexi, dels notlÀsning och notlÀsningssvÄrigheter. MÄlet med undersökningen har varit att sammanföra dessa omrÄden och utforska kopplingen dem emellan. För detta ÀndamÄl har kvalitativa intervjuer genomförts med tre respondenter med kombinerad kompetens inom dessa omrÄden.

Slutsats
Slutsatsen av de uppfattningar som framkom i intervjuerna och av refererad litteratur Ă€r att det finns en koppling mellan notlĂ€sningssvĂ„righeter och dyslexi – frĂ€mst avseende mental hastighet och automatisering. En annan frĂ„ga som behandlats Ă€r huruvida dyslektiker Ă€r mer kreativa Ă€n andra. I den mĂ„n sĂ„ Ă€r fallet mĂ„ste det dock betraktas som kompensatoriska egenskaper. Dyslexi Ă€r en sprĂ„kfunktionell störning som per definition mĂ„ste ses som ett funktionshinder – inte en kreativitetsbegĂ„vning. Det Ă€r viktigt, oavsett om man Ă€r dyslektiker eller inte, att acceptera och vara trygg med sina svagheter men ocksĂ„ att fokusera pĂ„ och utveckla sina styrkor. För sjĂ€lvförtroende tycks vara en viktig faktor för hur dyslektiker hanterar sina problem – om man blir offer för omstĂ€ndigheterna eller ser möjligheterna i dem.

icon-pdf Ladda ner uppsatsen