Andra tjänster

Notskrift
Med över tio års erfarenhet av notskrivningsprogrammet Finale utför jag även rena notskrifts uppgifter – från noterad förlaga eller inspelat material (plankning).

Kör- & ensembleledning
Jag har lång erfarenhet av musikaliskt ledarskap, framför allt som körledare men har även jobbat med ensemble och mindre orkester.

Sångundervisning & sångcoachning
Till min musiklärarutbildning har jag även läst en påbyggnadsutbildning i sångmetodik och haft sångelever på olika nivåer. I arbetet med musikteatern Polhems Huvudwerk jobbar jag även med handledning av vissa solister.

Inspelning
Jag kan utföra vissa typer av inspelningsuppdrag – mobilt eller i hemmastudion.

Koppling musik – data
Musik och datorer är två av mina stora intressen och jag har i runt tjugo års tid jobbat aktivt med datorer som redskap och hjälpmedel i musikundervisning så väl som musicerande.

Föreläsning / workshop
Jag föreläser och jobbar med ämnen som rör musik, röst och ljudteknik.