Webb/IT

Jag har även bred erfarenhet från arbete med IT, webbdesign och grafisk design.

För info om detta arbete, besök www.roseniusmedia.se