Kyrkomusiker

Jag har stor erfarenhet av kyrkans musik- och guds­­tjänst­­liv och åtar mig mu­si­ker­upp­drag vid bl.a. dop, vig­sel, be­grav­ning, och guds­tjänst. Jag har varit yr­kes­verk­sam som mu­si­ker/pe­da­gog i Svens­ka kyr­kan i 8 år, som kör­le­da­re i 18 år och har även stor er­fa­ren­het av fri­kyrk­ligt mu­sik­liv.

Min musikaliska bakgrund är från den s.k. afroamerikanska och gehörsbaserade traditionen snarare än den klassiska, vilket är lite ovanligt bland kyrkomusiker. Men det innebär att jag har stor flexibilitet och kan anpassa musiken efter just era önskemål. Jag spelar t.ex. gärna Menelssohns bröllopsmarsch vid er vigsel, om ni önskar det. Men jag kan lika gärna spela Ted Gärdestad, Avicii, Game of Thrones eller något helt annat. Oavsett om det handlar om vigsel, dop, begravning, gudstjänst eller annat evenemang, så är det viktigaste för mig att musiken ska bidra till att skapa den bästa upplevelsen för just er.

Jag spelar piano, orgel, gitarr och dragspel och behärskar bl.a. folkmusik, visa, pop, rock, jazz och gospel. Jag kan hjälpa till med solosång, instrumentalmusik, ackompanjemang och att spela till psalmsång och liturgi. Dragspel kan förresten vara en god ersättning för orgel när det saknas. Givetvis åtar jag mig även uppdrag av mer traditionell karaktär.

Efter min utbildning vid Stockholms musikpedagogiska institut har jag även erhållit orgelspelarbevis vid Stock­holms stift (enl. an­vis­ningar från Svens­ka kyr­kans ut­bild­nings­nämnd betr. ”Ut­bild­nings­plan för orgels­pe­lar­ut­bild­ning”). Jag är medlem i Svens­ka kyr­kan och delar dess tro och vär­de­ringar.

Hör gärna av er så kan vi prata mer om hur jag kan hjälpa just er.

Upp

Musiker, kompositör & arrangör