Finland i höst

I höst kommer jag, liksom förra hösten, att spela en hel del i Finland. I år blir det inom två olika projekt:

Tankar från en väntsal” med Solja Krapu, Thomas Lundin & Anna Döbling

  • 21-25 november Finland, Skolturné
  • 14 oktober, 18:30 Jakobstad, Finland, Ebba-festen, Optima
  • 12-13 oktober Finland, Skolturné
  • 20 september, 17:00 Hanaholmen, Helsingfors. Genrep

En kväll med Sankte Per & Thomas Tvivlaren” Thomas Lundin & Per Rosenius sjunger om tro och tvivel

  • 23 oktober, 17:00 Masaby kyrka
  • 22 oktober, 18:00 Västanfjärds kyrka
  • 21 oktober, 19:00 Snappertuna kyrka